02862979478

Khung lọc Thô AAF

Các loại khung lọc thô Prefilter, Khung lọc túi và khung metal mesh của AAF

Công ty Môi trường Đông Châu cung cấp các loại khung lọc khí thô của AAF gồm khung Prefilter AAF, khung bông, khung lọc túi, khung metal mesh...Liên hệ 08 3910 0189 để nhận Cataloge và thông tin chi tiết Hotline 0934 062768